ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Καταργήθηκε η υποχρέωση εφοδιασμού των σκαφών ή των επιβαινόντων με την ερασιτεχνική άδεια αλιείας. Ισχύουν οι υπόλοιπες προβλέψεις τησ νομοθεσίας σχετικά με την αλιεία όπως ενδεικτικά οι ώρες, εποχές του χρόνου, περιοχές κ.α