ΕΚΔΟΣΗ ΔΕ.Κ.Π.Α

Σύμφωνα με το νόμο Ν/4256/14042014 τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπο ελληνική σημαία εφοδιαζονται με ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α) το οποιο χορηγείται απο οποιαδήποτε λιμενική αρχή. Η διαρκεία είναι αορίστου χρόνου αλλά υπόκειται σε ετήσια θεώρηση.