Για την αντικατάσταση της άδειας χειριστη 

1.Παράβολο 25 ευρώ υπερ ΕΚΟΕΜΝ (Λιμεναρχειο)

2.Ηλεκτρονικο παράβολο 10 ευρώ (eparavolo-Υπουργειο Ναυτιλίας-Αναψυχή)

3.Φωτοαντιγράφο ταυτότητος και διπλώματος οδήγησης

4. Εγχρωμες φωτογραφίες(2) και 1 σε ψηφιακή μορφή (CD η USB) με ανάλυση450 Χ 522 pixel

H Προθεσμία είναι εώς 12/2017 και γίνεται σε οποιαδήποτε Λιμενική αρχή παραδίδοντας την παλιά άδεια.

Ημερομηνία 2016-04-28
Ημερομηνία 2014-10-15
Ημερομηνία 2014-10-15